μύλοι
Language
gr
uk
μύλοι
 
 
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Πιστοποιήσεις
photo
photo
 
μύλοι
Η Εταιρία > Ιστορικό
1907
Δημιουργία του πρώτου πετρόμυλου και ίδρυση της εταιρείας από τον Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη. Στην αρχή της λειτουργίας της απασχολούσε τρία άτομα προσωπικό και είχε παραγωγή 1 τόνο αλεύρι την ώρα.
1951
Φωτιά καταστρέφει ολοσχερώς τον πετρόμυλο
1953
Στην Θέση Τούμπα του Τυρνάβου κτίζεται ο νέος πετρόμυλος της οικογένειας.
1961
Οι κληρονόμοι Υιοί Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη συστήνουν την «Κοινωνία αδελφών Χατζηκρανιώτη». Συγχρόνως συστήνεται ομόρρυθμος εταιρία με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Ε. Χατζηκρανιώτη Ο.Ε.», με αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή αλεύρων και έδρα την πόλη του Τυρνάβου, εταιρία στην οποία συμμετείχε και η Μαρία Χατζηκρανιώτη, μητέρα των ανωτέρω.
1970
Συστήνεται η Εταιρία «ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε.» η οποία προήλθε από συγχώνευση της ανωτέρω ομόρρυθμης εταιρίας και της «Κοινωνίας αδελφών Χατζηκρανιώτη». Από τότε και επί τριάντα πέντε χρόνια η Εταιρία εξακολουθεί να λειτουργεί και να αναπτύσσεται.
1981
Η εταιρία αγόρασε οικόπεδο έκτασης 11.246 τ.μ. στο 1ο χλμ. της Τυρνάβου - Λάρισας για τη μετεγκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας.
1982
Προχωρά στην αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, με την προμήθεια (8) SILO PHOENIX, για την αποθήκευση του επί του συνολικού όγκου 13.000 m2.
1985
Η εταιρία αρχίζει την εγκατάσταση ενός νέου κυλινδρόμυλου. Για το σκοπό αυτό δημιουργούνται κτιριακές εγκαταστάσεις 2.466 τ.μ. και αγοράζεται νέος μηχανολογικός εξοπλισμός, με παραγωγική δυναμικότητα 150 τόνων αλεύρων ημερησίως. Η εγκατάσταση τίθεται σε λειτουργία το 1987.
1990
Αρχίζει να επεκτείνεται το δίκτυο πωλήσεων της εταιρίας σε όλη την Ελλάδα. Για το σκοπό αυτό ιδρύεται το 1993 γραφείο στη Θεσσαλονίκη, για να επιβλέπει το δίκτυο πωλήσεών της στη Βόρεια Ελλάδα.
1996
Ξεκινά η μετεγκατάσταση επτά σιλό αποθήκευσης σίτου από τις παλαιές εγκαταστάσεις στις υπάρχουσες στο 1ο χλμ. Τυρνάβου - Λάρισας συνολικού κόστους 258 χιλιάδες ευρώ. Η διαδικασία μετεγκατάστασης ολοκληρώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 1997.
1998
Η εταιρία προέβη στην προμήθεια σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, συνολικής αξίας 543 χιλιάδες ευρώ. Πιο συγκεκριμένα απέκτησε: α) Σιμιγδαλίστριες, β) Μηχανήματα αναμείξεως αλεύρων.
1999
Την 27η Δεκεμβρίου 1999 αποφασίστηκε η εισαγωγή της εταιρείας στην παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.
2007
Η εταιρία ξεκίνησε το νέο επενδυτικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας.
2008-2009
Η εταιρεία υλοποίησε δύο επενδυτικά προγράμματα εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας, τα οποία έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004.

Με τα προγράμματα αυτά, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω αναπτυξιακές δράσεις:

  • Κατασκευή νέου κτιρίου διοίκησης
  • αγορά  νέου  μηχανολογικού εξοπλισμού για την δημιουργία δύο καθετοποιημένων γραμμών παραγωγής άλεσης μαλακών και σκληρών σιτηρών
  • προσθήκες κατ επέκταση και καθ ύψος στο κτίριο του μύλου για να στεγάσουν επαρκώς τον νέο μηχανολογικό εξοπλισμό
  • βελτιώσεις της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής και δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων μέσα στο βιομηχανοστάσιο
 
από το 1907...
photo
έως σήμερα...
photo
photo
photo
photo
 
ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟMHΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε
   Email: info@xkran.gr
 
 
Copyright © 2010 Μύλοι Χατζηκρανιώτη
Created & Hosted by itbiz