μύλοι
Language
gr
uk
μύλοι
 
 
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Πιστοποιήσεις
photo
photo
 
μύλοι
Η Εταιρία > Αναπτυξιακά Έργα

Προβλέποντας τον έντονο ανταγωνισμό η εταιρεία  προχώρησε στην υλοποίηση δυο επενδυτικών  προγραμμάτων εκσυγχρονισμού της αλευροβιομηχανίας συνολικού ποσού επένδυσης 5.961.066,00.

Το πρώτο πρόγραμμα της επένδυσης περιελάμβανε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, όπου στεγάστηκαν οι διοικητικές υπηρεσίες της επιχείρησης και βελτιώσεις και επεκτάσεις του υφιστάμενου κτιρίου του μύλου.

Ο νέος μηχανολογικός εξοπλισμός παραγωγής αφορά την εγκατάσταση δύο καθετοποιημένων γραμμών παραγωγής άλεσης μαλακών και σκληρών σιτηρών. Η υφιστάμενη γραμμή παραγωγής εκσυγχρονίσθηκε με νέα μηχανήματα προς αντικατάσταση των παλιών και από την αναδιοργάνωση της προέκυψαν οι δύο ξεχωριστές γραμμές παραγωγής. Η συνολική παραγωγική δυναμικότητα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του προμηθευτή ανέρχεται σε 180 τόννους/24ωρο.

Το δεύτερο πρόγραμμα της επένδυσης περιελάμβανε την αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης αποθηκών, συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του απαραίτητου λογισμικού, για την επέκταση και περεταίρω βελτίωση και εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας της εταιρίας, στον χώρο του βιομηχανοστασίου της.
 
photo
photo
Φωτογραφίες από τις νέες σύγχρονες γραμμές παραγωγής που εγκαταστάθηκαν στα πλαίσια των επενδυτικών προγραμμάτων που υλοποίησε η εταιρία.
 
από το 1907...
photo
έως σήμερα...
photo
photo
photo
photo
 
ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟMHΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε
   Email: info@xkran.gr
 
 
Copyright © 2010 Μύλοι Χατζηκρανιώτη
Created & Hosted by itbiz