μύλοι
Language
gr
uk
μύλοι
 
 
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Πιστοποιήσεις
photo
photo
 
μύλοι
Προσωπικό > Λοιπό Προσωπικό

Στην Εταιρεία αποσχολούνται 45 άτομα

Οι Διευθύνσεις και τα τμήματα της εταιρείας είναι τα εξής:

προσωπικό
Παραγωγή 12 άτομα
προσωπικό
Εμπορική Δ/νση 26 άτομα
προσωπικό
Οικονομική & Διοικητική Δ/νση 5 άτομα
προσωπικό
Εσωτερικός έλεγχος 1 άτομο
προσωπικό
Τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων και ανακοινώσεων 1 άτομο
 
Τίτλοι Σπουδών
προσωπικό
Α.Ε.Ι. 4 άτομα
προσωπικό
Τ.Ε.Ι. 3 άτομα
προσωπικό
Μέσης Εκπαίδευσης 12 άτομα
προσωπικό
Βασικής Εκπαίδευσης 26 άτομα
 
Επιμορφωτικά Σεμινάρια
Ορισμένες ειδικότητες εργαζομένων παρακολουθούν επιμορφωτικά σεμινάρια. Για το έτος 2001 η δαπάνη επιμορφωσης προσωπικού ανήλθε στο ποσό του 1.000.000. Δρχ περίπου
 
 
από το 1907...
photo
έως σήμερα...
photo
photo
photo
photo
 
ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟMHΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε
   Email: info@xkran.gr
 
 
Copyright © 2010 Μύλοι Χατζηκρανιώτη
Created & Hosted by itbiz