μύλοι
Language
gr
uk
μύλοι
 
 
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Πιστοποιήσεις
photo
photo
 
μύλοι
Προϊόντα > Στοιχεία Κλάδου

Γενικά Στοιχεία για τον Κλάδο

Ο κλάδος της αλευροβιομηχανίας αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί, παρά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει, έναν από τους σημαντικότερους τομείς της βιομηχανίας τροφίμων και γενικότερα της Ελληνικής Βιομηχανίας. Η σημαντική ανάπτυξη, την οποία παρουσίασε ο κλάδος κατά την διάρκεια της δεκαετίας του '70 κυρίως λόγω των εξαγωγών της χώρας μας, ( κατείχε διεθνώς την δεύτερη θέση) δε συνεχίσθηκε και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80.

Με την ένταξη της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την αλλαγή του εξαγωγικού καθεστώτος σημειώθηκε σημαντική μείωση των εξαγωγών επιδρώντας στην πορεία του κλάδου. Η προσφερόμενη υψηλότερη τιμή σκληρού σίτου από το κοινοτικό καθεστώς, σε σχέση με την τιμή μαλακού σίτου, έστρεψε τους Έλληνες παραγωγούς στην καλλιέργεια σκληρού σίτου δημιουργώντας έλλειψη μαλακού σίτου, με αποτέλεσμα η κάλυψη των αναγκών των ελληνικών αλευροβιομηχανιών να γίνεται μέσω εισαγωγών.

Αποτέλεσμα των μεταβολών αυτών ήταν η ένταση του ανταγωνισμού στην εγχώρια αγορά ειδικάμετά την απελευθέρωση των τιμών των αλεύρων, το 1991 και με την κατάργηση του καθεστώτος διατίμησης, το οποίο επέβαλε συγκεκριμένα όρια αγοραπωλησιών (quotas).

Ο ανταγωνισμός εντάθηκε περαιτέρω με φαινόμενα οξύτατου πολέμου τιμών μεταξύ των δραστηριοποιούμενων εταιριών του κλάδου. Κύριο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μικρών μονάδων με μικρή παραγωγική δυναμικότητα και παλαιό μηχανολογικό εξοπλισμό οι οποίες όμως εκτοπίζονται από την αγορά, μη ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της.

Οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες του κλάδου καλύπτουν μικρό ποσοστό του συνόλου των δραστηριοποιούμενων μονάδων, διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις και είναι εγκαταστημένες κοντά σε λιμάνια και περιοχές παραγωγής σίτου.

Εγχώρια Αγορά Αλευροβιομηχανίας

Οι αλλαγές οι οποίες σημειώθηκαν στον κλάδο των αλευροβιομηχανιών από τις αρχές της δεκαετίας του '80 και η μείωση των εξαγόμενων ποσοτήτων αλεύρων, έστρεψε τις εγχώριες μονάδες αναγκαστικά προς την εσωτερική αγορά, η οποία όμως διέθετε περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης των προϊόντων του κλάδου.

Τα προϊόντα του κλάδου της αλευροβιομηχανίας περιλαμβάνουν:

  • άλευρα από μαλακό σιτάρι, το οποίο χρησιμοποιείται στην αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική.
  • σιμιγδάλι από σκληρό σιτάρι, το οποίο χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ζυμαρικών.
  • υποπροϊόντα άλεσης σίτου όπως κτηνάλευρων πίτυρα, βήτες κλπ τα οποία χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές.

Η συνολική παραγωγή αλεύρων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών κυμαίνεται μεταξύ 750 - 890 χιλ. τόννους περίπου. Η κυριότερη κατηγορία παραγόμενων αλεύρων είναι του τύπου 70% τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου ποσοστό 60% της συνολικής παραγωγής.

Σε σταθερά επίπεδα κυμαίνεται κατά τη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας η φαινομενική κατανάλωση αλεύρων, ανερχόμενη σε 690 - 695 χιλ. τόνους περίπου ετησίως.

Το μεγαλύτερο τμήμα της κατανάλωσης αλεύρων αφορά την παρασκευή ψωμιού (περίπου ποσοστό 78%) η κατανάλωση του οποίου παρουσιάζει την τελευταία δεκαετία στασιμότητα, η οποία αποδίδεται στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και στην έλλειψη περαιτέρω περιθωρίων ανόδου.

Παράλληλα πρέπει να σημειωθεί ότι παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης αρτοσκευασμάτων και ετοίμων προϊόντων ζύμης, όπως επίσης και της αγοράς κρουασάν. Σημειώνεται ότι η πραγματική κατανάλωση αλεύρων θεωρείται πως είναι σημαντικά μεγαλύτερη της παρουσιαζόμενης, επειδή εκτιμάται ότι υφίσταται διακίνηση αλεύρων χωρίς παραστατικά, κυρίως από μικρούς μύλους.

Οι εξαγωγές αλεύρων της χώρας μας κυμαίνονται σε 20 - 30 χιλ. τόννους ετησίως καλύπτοντας ποσοστό 4% περίπου, της συνολικής εγχώριας παραγωγής. Οι εξαγωγές σιμιγδαλιού, οι οποίες εμφανίζονται τελευταία ανοδικές ανέρχονται σε 15 χιλ. τόννους ετησίως, καλύπτοντας περίπου το 12% - 15% της συνολικής εγχώριας παραγωγής σιμιγδαλιού.

Σημειώνεται ότι η εγχώρια παραγωγή σιμιγδαλιού κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών παρουσιάζει ανοδική πορεία, η οποία αποδίδεται στην αυξανόμενη εγχώρια ποσότητα σκληρού σίτου.

Οι εισαγόμενες ποσότητες σιμιγδαλιού είναι πολυ μικρές όπως και των άλλων αλεύρων. Σημειώνεται ότι η χώρα μας είναι πλεονασματική σε σκληρό σίτο, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εξάγεται, χωρίς να μεταποιείται για την παραγωγή σιμιγδαλιού.

Η θέση της Εταιρίας στον Κλάδο

Στον κλάδο της αλευροβιομηχανίας δραστηριοποιούνται σήμερα σημαντικός αριθμός μικρού μεγέθους επιχειρήσεων που συνεχώς εκτοπίζονται από την αγορά και ένας μικρός αριθμός μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, που καταλαμβάνουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Οι κυριότερες αλευροβιομηχανίες με σημαντικά μερίδια στην εγχώρια αγορά είναι οι εξής: Μύλοι Aγίου Γεωργίου Α.Ε., Κυλινδρόμυλοι Λούλης Α.Ε., Αλλατίνη Α.Ε. και Κυλινδρόμυλοι Σαραντόπουλος Α.Ε. οι οποίες και είναι εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρhματιστηρίου Αξιών Αθνών, η εταιρία Κυλινδρόμυλοι Παπαφίλη Α.Ε. και οι Μύλοι Κεπένου η οποία εισήχθη στην Παράλληλη αγορά του Χ.Α.Α. και οι Κυλινδρόμυλοι Κρήτης.

Η εταιρία μας κατέχει τη 10η θέση ως προς τον κύκλο εργασιών και 6η ως προς την αποδοτικότητα.

 
από το 1907...
photo
έως σήμερα...
photo
photo
photo
photo
 
ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟMHΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε
   Email: info@xkran.gr
 
 
Copyright © 2010 Μύλοι Χατζηκρανιώτη
Created & Hosted by itbiz