μύλοι
Language
gr
uk
μύλοι
 
 
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Άλευρα
στοιχεία
στοιχεία
στοιχεία
 
Πιστοποιήσεις
photo
photo
 
μύλοι
Ενημέρωση Μετόχων > Δημοσιοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών
news Δημοσιοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών
Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10, 11 και 14 του ν. 3556/2007 «προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά» - με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και απαλλαγών που προβλέπονται στα άρθρα 12 και 13 του νόμου αυτού - και της απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ. υπ' αριθμ. 1/434/3.07.2007, πρόσωπο το οποίο αποκτά ή διαθέτει σημαντικές συμμετοχές είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει σχετικά τον εκδότη το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης και αυτός με την σειρά του να δημοσιοποιεί όλες τις πληροφορίες που περιέχει η ενημέρωσή του άμεσα, με την παραλαβή της εν λόγω ενημέρωσης και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο, εντός 2 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία της ανωτέρω παραλαβής.

Σημειώνουμε ότι αρμόδια Αρχή για την εποπτεία των υποχρεώσεων πληροφόρησης είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το έντυπο γνωστοποίησης βρίσκεται αναρτημένο στον διαδικτυακό της τόπο. (www. cmc.gov.gr).

 
10-09-2007 Διαδικασία Δημοσιοποίησης Σημαντικών Συμμετοχών
 
Σελίδες:
[1]
 
 
από το 1907...
photo
έως σήμερα...
photo
photo
photo
photo
 
ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟMHΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε
   Email: info@xkran.gr
 
 
Copyright © 2010 Μύλοι Χατζηκρανιώτη
Created & Hosted by itbiz